AnasayfaÇalışma alanlarıÜyeliklerimYayınlar ve etkinliklerÇeviribilimsel kaynaklarYaşam ÖykülerimÖykülerimÇevirilerYazılarım

Çeviribilimsel kaynaklar:

Kitaplar

Dergiler, Özel sayılar

Derleme yayınlar

Türkiye'de çeviribilim bölümlerinin kurulması

Kitaplar:

Çeviri eğitimi ve çeviribilime yönelik kaynaklar

Genel:

Anasayfa

Duyurular

Fotoğraf köşesi

İletişim

Popüler bilim köşesi

Popüler linkler

Seminer köşesi

Site Haritası

Sosyal ağ

Şiir Köşesi

Öğrencilerden gelenler

Ziyaretçi defteri

Çeviribilime yönelik yurtdışında yayımlanan önemli kaynaklardan ikisi ilk kez 1998 yılında İngilizce ve Almanca dillerinde yayımlanan çeviribilimin bütün alanlarını kuşatan ansiklopedik bilgiler içeren aşağıdaki kitaplardır.

Baker, Mona (derleyen) (1998), Routhledge Encyclopedia of Transaliton Studies, London: Routhledge, 654 sayfa

Hornby, M.S.; Hönig, H.; Kussmaul, P., Schmitt, P. (derleyenler) (1998) Handbuch Translation, Tübingen: Stauffenburg, 434 sayfa

Her iki kitapta da alanın konularına yönelik yoğun bilgiye ve çok sayıda kaynağa ulaşmak olanaklıdır. Zamanımız ve mekanımız elverdiğinde ileride yabancı dilde önemli çeviribilimsel yayınların da burada dökümü yapılacaktır.

Türkiye'de yayımlanan çeviri eğitimi ve çeviribilime yönelik Kaynak Derlemesi

Bu bölümde Türkiye'de bu konuda yayımlanan kitapların nicelik açısından dökümü yapılmaya çalışılacaktır. Son on yıldan bu yana Türkiye'de çeviribilim alanında da yayımlar yoğunlaşmıştır, o nedenle burada sunulan kaynaklar tüketici bir kaynak derlemesi olarak anlaşılmamalıdır. Daha çok bir seçki niteliğindedir. Türkçeye aktarılan kitaplar da bu döküme dahil edilmiştir. Monografiler dışında, yayına hazırlanan (çeviri ya da telif) makale seçkisi niteliğinde kitaplardan bazıları da içerdiği yazıların çeviribilimin temel makaleleri olma niteliği taşıdığı için buraya alınmıştır.

Çevirilibilimsel çalışmalara gönderme yapan ya da çeviribilimin bulgularından yararlanan ya da çeviribilimin ilgili disiplinin bulgularından yararlanabileceği kitaplara da şimdilik bu bölümde yer verilecektir. Farklı alanlarda yazılan bu kitapların sonunda hangi alana ait oldukları "DilB: Dilbilim", "EdB: Edebiyatbilim", "KB: Kültürbilim", "DinB: Dinbilim), "TB: Tarihbilim" olarak belirtilmiştir. Bu tür kitaplara yönelik ileride daha farklı bir uygulamaya gidilebilir.

Bu bölüm yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezlerini içermemektedir.

Genç bir alanın gelişmesi için geliştiği kültürün dilinde kitapların yazılması ve konunun kendi kültürünün içinde bu kültürde kullanılan dille irdelenmesi son derece önemlidir. Çünkü bu kitaplar aracılığıyla irdelenen konuların farklı dillerde eğitim veren akademik çevrelere ulaştırılması ve bölümlerin belli bir konu çevresinde etkileşim içine girmeleri olanaklıdır. Kaldı ki bu tür yapıtlar yüksek lisans ve doktora çalışmaları için de temel oluşturabilir. Bilim dalının filizlendiği kültürde yazılan kitaplarla, yaşanan kültürde bu alanın keşfi, bu kültüre özgü özgün araştırmalar yapılarak yeni bir disiplinin geleceğe taşınması da olanaklı kılınır. Kuşkusuz Türkiye'de bu alanda Türkçe ve farklı dillerde değerli makaleler de yazılmıştır, ancak bu dağınık halde bulunan makalelere ulaşmak her zaman olanaklı olmamaktadır.

Kitaplar başlıklarıyla içerdiği konulara gönderme yapmaktadır. Bu nedenle bir konu ayrıştırmasına gidilmemiştir. Bu konuda yazılan yeni kitaplara yönelik bilgiler bana ulaştıkça buraya eklenecektir. Çeviribilim bölümünde yüksek lisans ya da doktora eğitimi alan genç arkadaşların çeviribilime yönelik yayımlanan kitapları incelemeleri ve bu bağlamda tanıtım yazıları oluşturarak çeviribilimsel konulara yer veren dergilere ulaştırmaları önerilir. İlgili kitapların içeriği bu tür tanıtım yazılarıyla daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Bu bağlamda 2008/2009 öğretim yılında, bahar döneminde doktora grubuyla yaptığımız bir çalışmanın sonucunu Sabri Gürses'in online yayınladığı "ceviribilim.com" sitesinde paylaşmış bulunuyoruz.

Ammann, Margret (2008) Akademik Çeviri Eğitimine Giriş, çevirmen : Deniz Ekeman (1990) Grundlagen der modernen Translationstheorie- Ein Leitfaden für Studierende – Heidelberg : Universität Heidelberg, 109 s. (Akademik çeviri eğitimine giriş yapan temel kitaplardan biridir.)
Berk, Özlem (2005) Kuramlar Işığında Açıklamalı Çeviribilim Terimcesi , İstanbul: Multilingual, 218 s.
Boztaş, İsmail / Coşkun, Hasan (2002) Çevirmenin El Kitabı. Ankara: Taş
Burçoğlu, Nedret-Kuran (2010) Çeviriye Bilimsel Yaklaşımlar, İstanbul: Multilingual, 128 s.
Çorakçı-Dişbudak, Belkıs (1991) Tane tane Simültane, Simultane Çevirmenlik Üstüne Merak Ettiğiniz her Şey Komiklikler de Cabası, İstanbul : Altın Kitaplar
Diriker, Ebru (2005) konferans çevirmenliği, güncel uygulamalar ve araştırmalar, İstanbul: Scala, 229 s.
Ergil, Başak (2007) İngiliz-Amerikan Yayın Dünyasında Nâzım Hikmet İmajı, İstanbul: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, 296 s. (yayımlanmış yüksek lisans tezi)
İşçen, İsmail (2002) Çevrim Kuramı, Çeviribilim'in Temelleri Üzeirne, Ankara: Seçkin, 224 s.
Erten, Asalet (2003) Tıp Terminolojisi ve Top Metinleri Çevirisi, Seçkin Yayınevi, Ankara (248 s)
Karadağ, Banu (2008) Osmanlıcada Robenson, İstanbul: Diye
Rıfat, Mehmet (yay. hz.) (2003) Çeviri Seçkisi 1, Çeviriyi Düşünenler, İstanbul: Dünya, 406 s.
Rıfat, Mehmet (yay. hz.) (2004) Çeviri Seçkisi 2, Çevirni(bilim) nedir? Başkasının Bakışı, İstanbul: Dünya, 286 s.
Tahir-Gürçağlar (2005) Kapılar, Çeviri Tarihine Yaklaşımlar, İstanbul: Scala
Vermeer, Hans J. (2008) Çeviride Skopos Kuramı, Çevirmen: Ayşe Handan Konar, yay. hz. Ayşe Nihal Akbulut, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları (kaynak kitap: A Skopos Theory of Translation, 1996), 154 s.
Yücel, Faruk (2007) Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi, Ankara: Dost, 259 s.


Öteki alanlardan çeviribilime gönderme yapan küçük bir seçki :

Akdemir, Salih (2009) Son Çağırı Kur'an, Ankara: Ankara Okulu Yayınları (Kitabın giriş bölümü çeviri kuramları ve çeviri uygulamalarına yönelik kapsamlı tutulmuştur.) (DinB)
Demircan, Ömer (2000) İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul: Yaylım Yayıncılık (DilB/KB)
Demirci, Mustafa (1996) Beytü'l Hikme, İstanbul: İnsan (yayımlanmış yük. lisans tezi) (DinB. + TB)
Hacımüftüoğlu, Halil (2008) Kuran Tercümelerinde Yöntem Sorunu, İstanbul: İz Yayıncılık , 336 s. (DinB) (yayımlanmış yüksek lisans çalışması)
Kayaoğlu, Ersel (2009) Medyalararasılık. Edebiyat Biliminde Yeni Bir Yaklaşım. İstanbul: Selenge Yayınları, 145 s. (EdB, KB)
Kayaoğlu Taceddin (1998) Türkiye'de Tercüme Müesseseseleri, İstanbul: Kitapevi (yayımlanmış yüksek lisans çalışması) (TB)
Pamukciyan, Kevork (2002) Ermeni Harfli Türkçe Metinler, İstanbul: Aras (DB, TB, KB)
Şenöz-Ayata, Canan (2003) Almancada ve Türkçede metin türü Olarak Yazın Eleştirisi, İstanbul: Mavi Bulut, yayımlanmış doktora çalışması, 163 s. (DilB)
Şenöz-Ayata; Canan (2005) Metindilbilim ve Türkçe, İstanbul: Multilingual