AnasayfaÇalışma alanlarıÜyeliklerimYayınlar ve etkinliklerÇeviribilimsel kaynaklarYaşam ÖykülerimÖykülerimÇevirilerYazılarım

Genel:

Anasayfa

Duyurular

Fotoğraf köşesi

İletişim

Popüler bilim köşesi

Popüler linkler

Seminer köşesi

Site Haritası

Sosyal ağ

Şiir Köşesi

Öğrencilerden gelenler

Ziyaretçi defteri


ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE ÇEVİRİ - OSMANLI DEVLETİNDE ÇEVİRİ ETKİNLİĞİ VE ÇEVİRMENLER-Sakine Eruz, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2010

Çeviri etkinliğini konu olarak ele alıp bunun üzerine eğilmek, saptamak, eleştirmek, tarihsel bakış açısıyla değerlendirmek, çeviri bilim olarak adlandırılan bir bilim dalı. Tarihçesine bakacak olursak Üniversitelerimizde yer alışı Batı'ya göre oldukça yeni.

Sakine Eruz'un büyük emeklerle kotardığı belli olan çeviri bilimsel kitabı Çokkültürlülük ve Çeviri'nin alt başlığı Osmanlı Devletinde Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler. Demek oluyor ki yazar, konuya tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. 271 sayfalık bu kapsamlı eserde şu konulara yer vermekte:

Çokkültürlülüğü İstanbul'da, ilk Osmanlı Meclisi'nde ele aldıktan sonra meseleyi geçmişte incelerken çevirinin simgesi ve çevirmenlerin hâmilerine, Milattan önce 2000'den Milada doğru olan süreçte çeviri etkinliğine değiniyor. Milattan sonraki çeviri etkinliğine geldiğinde Doğu'ya ve Batı'ya yönelişi, 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'daki çeviri etkinliğini, sonra da geçmişten bugüne çeviri konusunu ele alıyor.

Sakine Eruz'un asıl önemli çalışması, kitabın 3. bölümünde odaklanıyor. Bu, "Osmanlı Coğrafyasında Çokkültürlülük ve Çeviri" başlıklı ve ayrıntılı bölüm. Ele aldığı konuları, alt başlıklardan anlayabiliyoruz: "Fatih Dönemi", "Osmanlı Devleti'nde Çevirmenler": "Fener-Rum Beyleri ve Öteki Çevirmenler", "Yunus Bey ve Murad Bey", "Dil Oğlanları", "Çoğul Kimlikli Tercüman/Bilim Adamlarının Katkıları", "Çeviri Yoluyla İyileştirme Etkinlikleri", "18. Yüzyılda Çeviri Etkinlikleri", "19. Yüzyılda Çeviri Etkinlikleri", "Osmanlı Devleti'nde Tercüme Heyetleri", "Osmanlı Devleti'nde Basın ve Çokkültürlülük".

Çeviri Bilim alanında çalışan bilim insanlarımızın çoğunun Batı filolojilerinden geldikleri göz önünde tutulursa bu alanda Osmanlı'ya inmek, eski yazı metinlere ulaşmak gibi ayrıcalıklarıyla Sakine Eruz'un kitabı özellikle öne çıkmakta. Çevrilen metin türlerine ve çeviri yaklaşımlarına eğildikten sonra çevirinin işlevi ve çevirme kimliği üzerine düşüncelerini ayrı bölümler halinde ele alan araştırmacı, "Ekler"de dokuz madde halinde belgeler yer vermektedir.

Alanında bir başvuru kitabı niteliği taşıyan Çolkültürlülük ve Çeviri'sinden dolayı Sakine Eruz'u kutluyorum.

GÜRSEL AYTAÇ

» www.hece.com.tr / Hece Aylık Edebiyat Dergisi - Ömer Faruk Ergezen - Kızılay / Ankara